💝


سیزده بدر از راه رسید 

الـــــهی ....

غماتون گره خورده باشه 

به هر چی شادیه

درداتون گره خورده باشه

به هر چی سلامتیه

و دلاتون گره خورده باشه

به هر چی عشقه


سیزده بدر مبارک @likethi 👈

📝 👇👥 به ما بپیوندید👥👇


www.numberones.blog.ir


https://m.facebook.com/numberones.ir/


https://telegram.me/numberones


https://www.gap.im/numberones


╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ 

        @numberones