🍁

فرهنگ یعنی: بدون اجازه ی کسی از او فیلم و عکس نگیریم.
فرهنگ یعنی: میزان درآمد و حقوق دیگران به ما ربطی ندارد.
فرهنگ یعنی: کسی در گوشی خود عکسی به ما نشان داد عکس های قبلی و بعدیش را نبینیم.
فرهنگ یعنی: لهجه ی دیگران را مسخره نکنیم.
فرهنگ یعنی: خودت را صاحب نظر ندانی تا رسیدی به کسی در مورد مدل مو و رنگ مو آرایشش و چاقی و لاغری او نظر دهی.
فرهنگ یعنی: تا از خونه ی کسی بیرون آمدیم و در را بستیم شروع نکنیم به بدگویی و غیبت از میزبان.
فرهنگ یعنی: دوست‌هایت را مقابل جنس مخالف ضایع نکنی.
فرهنگ یعنی: آشغال از ماشین بیرون نریزیم.
فرهنگ یعنی: از چشمی درب خانه مان رفت و آمد همسایه ها را چک نکنیم.
فرهنگ یعنی: تا کسی برایمان کادو خرید سریع قیمت آن را در نیاوریم.
فرهنگ یعنی: به خاطر 1 دقیقه پیاده روی دوبل پارک نکنیم.
فرهنگ یعنی: رعایت نکردن قوانین رانندگی نشانه ی زرنگی ما نیست.

🍃به خاطر خودمان و نسل بعدمان فرهنگ سازی کنیم و زندگی را زیبا بسازیم🍃